Naziv projekta: Implementacija BI analitičkog sustava za upravljanje poslovnim procesima u pekarskoj industriji

Korisnik: BIROTA d.o.o.

Referentna oznaka projekta: 1_NPOO.C1.1.2.R3-I2.01-V5.0036

Poziv: Vaučeri za digitalizaciju (referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01)

OPIS PROJEKTA

Projektom je uveden Business Intelligence (BI) analitički sustav za kontrolu i upravljanje poslovnim procesima koji na holističkoj razini objedinjuje podatke o svim procesima obuhvaćenim drugim računalnim programima iz kojih generira izvještaje na osnovi kojih se unapređuju procesi strateškog planiranja i upravljanja poslovanjem.

Uvođenjem BI analitičkog sustava omogućena je dubinska analiza tržišta, potreba potencijalnih kupaca i prodajnih rezultata, planiranje proizvodnog programa i procesa proizvodnje, procjena rizika u poslovanju, te definiranje poslovnih politika.

Inovacijama poslovnih modela u procesu upravljanja resursima poduzeće osigurava kupcima vrhunske proizvode, unapređuje komunikaciju s kupcima i dobavljačima, omogućava razmjenu znanja i osigurava bolju dostupnost proizvoda ciljnim grupama.

Provedba projekta obuhvaća aktivnosti uvođenje BI analitičkog sustava za kontrolu i upravljanje poslovnim procesima i edukacija djelatnika za primjenu BI sustava.

CILJ I REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta je optimizacija upravljanja poslovnim procesima radi povećanja konkurentske prednosti tvrtke na zahtjevnom tržištu pekarskih proizvoda.

Provedbom planiranih aktivnosti ostvareni su sljedeći rezultati:

  • digitalna transformacija poduzeća kroz uvođenje BI analitičkog sustava za kontrolu i upravljanje poslovnim procesima
  • povećani kapaciteti zaposlenika za primjenu novih informacijsko komunikacijskih tehnologija
  •  povećana svjesnost javnosti o unaprijeđenim digitalnim kapacitetima poduzeća i stečenim stručnim znanjima u vođenju projekata sufinanciranih sredstvima EU.


Uvođenjem BI analitičkog sustava za kontrolu i upravljanje poslovnim procesima unaprijeđeni su procesi upravljanje imovinom i ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, proizvodnja, logistika, nabava, prodaja, strateško planiranje i upravljanje rizicima poslovanja.

Kontinuirani nadzor korištenja materijalne i nematerijalne imovine i pravovremeno planiranje osigurava sinkronizaciju fizičkih resursa, procesa, informacija o imovini, dobavljačima, partnerima, te financijskih resursa tvrtke.

Unaprjeđenjem strateškog planiranja omogućeno je bolje predviđanje promjenjivih okolnosti na tržištu, efikasnije donošenje odluka, veća transparentnost stvaranjem okvira prema kojem se mogu ocjenjivati rezultati, te stvaranje zajedničke svrhe djelovanja među unutarnjim i vanjskim sudionicima.

Ulaganjem EU sredstava poduzeće je moderniziralo poslovanje i unaprijedilo stručne kapacitete za bolje pozicioniranje na tržištu, što će pozitivno utjecati na proširenje asortimana proizvoda, generiranje nove potražnje na domaćem i inozemnom tržištu i povećanje prihoda.

Iskustvo u provedbi projekta će se primijeniti u novim projektima uvođenja suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija u poslovanje tvrtke.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS SUFINANCIRANJA EU

Ukupna vrijednost projekta: 24.500,00 EUR

Prihvatljivi troškovi: 19.600,00 EUR

Iznos sufinanciranja EU: 11.760,00 EUR

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt je proveden u razdoblju od 17. studenog 2023. do 31. siječnja 2024. godine.

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA

Realizacija projekta je trajala dva i po mjeseca.

KONTAKT OSOBA

Igor Kezele, direktor
e-mail: birota@birota.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021. – 2026.

EU POVEZNICE

Portal Nacionalni plan oporavka i otpornosti: https://fondovieu.gov.hr

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke Birota d.o.o.